O zlatě

Historie zlata v ČR


Historie zlata v datech


Fyzikálně chemické vlastnosti zlata


Citáty o zlatě


Zajímavosti

 

Historie zlata v ČR

Duhovky, neboli první zlaté mince ražené na území dnešní České republiky. Na svědomí to měli Keltové u kterých byla známa láska k tomuto žlutému kovu. Hodnota dnešní unce měla dříve cenu dvou krav, koně nebo čtyř otroků.

Během středověku jednotlivé státy razily vlastní zlaté mince a prosazovaly jejich hodnotu v porovnání s jinými. V Čechách se razily pouze stříbrné mince jejichž hodnota se vyjadřovala v počtu stříbrných mincí ku jedné zlaté. Během osmnáctého století za dob vlády Marie Terezie se vydávaly poukázky na zlato. Buď je vydával stát (státovky) nebo soukromé banky (bankovky). Lidé ale těmto cenným papírům příliš nevěřili z důvodu častých státních bankrotů a znehodnocování měny. I to byl jeden z důvodů, proč obyvatelstvo raději důvěřovalo zlatu samotnému. V období častých válek cena zlata neustále stoupala. Po první světové válce se Čechoslováci vrátili ke zlatému standardu a zlaté mince zmizely z oběhu. Největší růst ceny ale zlato zaznamenalo během šedesátých let, kdy došlo k výměně peněz v poměru 5:1 až 30:1 a lidé se opět vrátili ke zlatu jako uchovateli hodnoty.

Dnešní koruna již není kryta zlatem, nýbrž aktivy v podobě amerického dolaru, eura či britské libry, ovšem ani tyto měny nejsou kryty zlatem.

Zlaté cihly


Historie zlata v datech

6000 archeologické nálezy z pravěku

3000 Sstarověký Egypt – zdobné zlaté šperky

1500 první mince používané jako platidlo Egypt(shekel) a oblast Středního východu.

1400 vynalezeny první metody ověřování ryzosti zlata - Babylon

1000 Asie požívá zlato jako oficiální platidlo - Čína

50  Ve starověkém Římě je ražena zlatá mince Aureus, počátky zlatých ražených mincí z Lydie oblast Malá Asie

Počátek našeho letopočtu Gregoriánský kalendář

__________________________________________________________________________

1280  Italské Benátky jako centrum středověkého obchodu je největším trhem se zlatem. Je zde ražen dukát. Po několik staletí se stane mezinárodním platidlem v celém evropském regionu. Anglie začíná razit minci florin, noble, angel, crown a guinea.

1500 Kolonizace Španělského a Portugalského království

1717  Isaac Newton – stanovil hodnotu unce zlata

1787 americký zlatník Efraim Brasher navrhl státu New York ražbu měděné mince. Tento návrh byl představiteli zamítnut. Hlavním důvodem bylo, že nechtěli do oběhu mincí pustit měděné mince. Brasher  razil zlaté mince Doubloon . Zlatá mince o hmotnosti 26.6 gramů z 22 karátového zlata, byla v roce 1981 ve veřejné dražbě prodána za 625.000 USD. V roce 2011 byl prodán neznámému investorovi unikátní Brasher Doubloon, považovaný za vůbec první ražené zlaté mince v USA. Cena prodeje se udává 7 400 000USD.     

1792  Americký dolar získává zlatý standard The Coinage Act, který je definován ekvivalentem 1,6 gramu zlata nebo 24,13 gramy stříbra

1803 Vypuknutí zlaté horečky v USA - Severní Karolína.

1849 Zlatá horečka v Austrálii

1887 objev chemické metody oddělující zlato od rudy pomocí chemické látky kyanid

1896  světoznámá a největší zlatá horečka na Klondike, USA

1900 oficiální přijetí zlatého standardu pro americkou měnu = americký dolar, USD

1922  objevení hrobky krále Tutankhamona v Egyptě, obsahující velké množství zlata

1934 USA zákaz exportu zlata a ustanovení ceny zlata na USD 35 za trojskou unci. (prezident F.D. Roosevelt)

1935   první využití zlata v elektronice telekomunikační společností AT&T

1944  mezinárodní smlouva Bretton Woods Agreements , který určuje ustanovení mezinárodního zlatého standardu, současně  založení Mezinárodního měnového fond a Světové banky. Ustanovena parita měn ke zlatu a nutnost členů držet část státních devizových rezerv ve zlatě s ohledem na plovoucí kurz národních měn a jejich paritě

1947 v USA použito zlato k výrobě kontaktů pro tranzistor

1973  cena zlata dosahuje v polovině roku 120USD za trojskou unci, USD již není ve zlatém standardu, cena zlata zcela uvolňuje a je určována zcela trhem  

1980 cena zlata se na burze v New Yorku dostala 21.1. 1980 na historické maximum 870USD za trojskou unci

1999 Evropa zavádí společnou menu Euro, Evropská centrální banka  

2001 politická nestabilita na dálném východě způsobuje, že o zlato je zvýšený zájem ze strany investorů

2008 akciové trhy zasáhl krach, svět zažívá dluhovou krizi, zlato se stává klidným přístavem pro investory, popularita mezi investory žene cenu zlata nad hranici 1000USD za trojskou unci.

Fyzikálně chemické vlastnosti zlata

Zlato je od pradávna nazýváno králem kovů = rex matallorum

Latinský název: Aurum

Chemická značka: Au

Pořadí v periodické soustavě prvků: 79

Skupina: vzácné kovy

Nejčistější vyrobené zlato má ryzost: 999,9999

Rozpouštění:  lučavka královská (směs kyseliny chlorovodíkové a dusičné a podobné směsi kyselin a roztoky kyanidů)

Počet protonů a neutronů v atomovém jádru. 79

Specifická hmotnost: 19,3 g/cm3

Odlitek kilogramu zlata: krychle o hraně 3,75 cm

Barva: žlutý kov, bílý kov

Objeveno: archeologické objevy datují využití zlata na více jak 6000 let

Atomové číslo: 79

Atomová hmotnost: 196967 gm/mol

Měrná hmotnost: 19,3 kg/l (20°)

Bod tání: 1064°C

Bod varu: 2600 - 2864°C

Valence: 0,+1,/+2-,+3

Izotopy: monoizotopický prvek, v přírodě obsahující jediný nuklid 197Au. Izotop 197Au79 má poločas rozpadu větší neř 3x 1016 let. Je známo 20 umělých radioizotopů s poločasem rozpadu nepřesahující 185 dní.

Poloměr atomu zlata:(AuI)1,44 Å

Poloměr iontu zlata:(AuI)1,37 Å

Ionizační potenciál:(AuI) 9,23 eV, 213 kcal/mol, (Au III) 20,0, eV, 473 kcal/mol

Počet neutronů:118

Přebytek neutronů:39

Elektronové obaly v radonové konfiguraci: 14 10 1

Energetický koeficient mřížky:Au(I) 1183

Iontový potenciál: Z/r: Au (I) 0,73     Au(III)  3,30

Krystalografická soustava: 4/m 3 2/m

Rozměry cely:

Další vlastnosti: na zlato téměř nepůsobí vnější vlivy a nepodléhá korozi. Je odolné vůči kyselinám, zásadám i solím.

Zlato je v periodické soustavě prvků ve skupině 1 B, společně se stříbrem a mědí. Některými chemickými reakcemi se zlato velice podobá chemickým reakcím atomů stříbra.

Zlato je odolné vůči taveninám alkalických hydroxidů až do teploty přes 400°C.

Rozpouští se však za přítomnosti kyslíku v alkalických roztocích kyanidů. Sloučeniny zlata jsou jenomocné a trojmocné valence.

Nejdůležitější sloučeniny jednomocného zlata jsou komplexní kyanidy.

Rafinace zlata se provádí pomocí chlóru, který  probublává roztaveným zlatem a vytváří s nečistotami chloridy, které vytvoří pěnu na povrchu taveniny. Proces je nutno ukončit při dosažení ryzosti 995, kdy se na povrchu taveniny objeví i purpurové páry chloridu zlata.

Zlato se v chemickém průmyslu používá jako katalyzátor.

Přidáváme-li roztok chloridu cínatého do kyselého roztoku chloridu zlata, získáme sraženinu, která má díky zlatu vyredukovanému z roztoku purpurovou barvu. Vznik této barevné sraženiny je používán jako citlivý test na zlato.

Sraženina má purpurovou barvu již při přítomnosti jedné částice zlata v 5 milionech části roztoku. Cassiova purpura se používá k barvení emailů a skel. Jedna částice zlata v 100 000 částicích skla vyvolává červenorůžové zbarvení, zatímco jedna částice zlata v 50 000 dílech skla dává rubínově červenou barvu

Zlato pro výrobu chemických sloučenin se prodává ve formě zrn a broků, případně desek a pásků. Zrna se používají při rozpouštění zlata v lučavce královské a zlata v elektrolytickém rozpouštění.

Sloučeniny zlata:

AU2O - nestálý, fialově červený prášek, při teplotě 205 °C se rozkládá na zlato a kyslík

AU(OH)3 - hnědočerný prášek při 140°C ztrácí vodu a mění se na AU2O3

AU(OH)3 - hnědočerný prášek při 140°C ztrácí vodu a mění se na AU2O3

 

Citáty o zlatě

Přátelství je jako zlatá niť, která když se přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už navždy zůstane 

Které ženské srdce by opovrhlo zlatem?    
Thomas Gray    

Zlato ruce nemá, ale všechno dokáže 
gruzínské přísloví

Zlato se pozná v ohni, ctnost v neštěstí 
Publilius Syrus

Mlčení je zlato, proto někteří lidé chtějí nás soudit za to    
srbské přísloví

Zlato klesá ke dnu, na hladině se drží hlavně smetí.
ruské přísloví


Zlaté uzdy nečiní žádného koně lepším
Seneca

Prokletý hlad po zlatě    
Vergilius
 

Dlužníci selžou, trhy zkolabují, avšak zlato jako nejvyšší forma bezpečných peněz zamíří vzhůru
Michael Belkin

Keltové jsou mimořádně chtiví zlata
Diodóros Sicilský

Zlato dělá impérium
Filip Makedonský


Stříbro a zlato nejsou jediné mince, také ctnost je platidlo na celém světě
Jan Ámos Komenský

Jakmile papírová měna začne dostávat trhliny, útěk ke zlatu může být bouřlivý    
Harry Browne

Nemocnému nemůže pomoci, že leží ve zlaté posteli
španělské přísloví


Žádný majetek, žádné množství zlata a stříbra se nemá cenit více než čestnost    
Cicero


Jako bys házel zlato do bezedné rokle    
čínské přísloví

Host první den zlato, druhý den stříbro, třetí den měď - honem domů jeď    
ukrajinské přísloví

Trpělivost má jisté jedno a to zlaté dno. 
tatarská přísloví

Zlomek času za kus zlata! 
čínské přísloví 

Kultura člověka je lepší než jeho zlato. 
arabské přísloví 

Zlatá střední cesta. 
Quintus Flaccus Horatius


Zlato se poznává v ohni, v neštěstí stateční lidé 
Seneca

Na koni ze zlata nikoho nedohoníš, na loďce z hlíny řeku nepřepluješ 
čínské přísloví

V zlatě je základ největšího zla.
 
Quintus Horatius Flaccus

Zlatá uzda nedělá koně lepšího 
Seneca

Zlatý věk je tam, kde jsou děti 
Novalis 

Stříbro se cení méně než zlato a zlato než ctnosti 
Quintus Flaccus Horatius 

Zlato je bezruké, ale zmocní se všeho 
dánské přísloví 

Zlato ti otevře i cestu do nebes    
čínské přísloví

Kde rodina v rozbroji, tam je zlato hnáno na hnoji

Ženy jsou skleněné misky, na něž klademe zlatá jablka    
Johann Wolfgang von Goethe

Zlatá uzda nedělá koně lepšího    
Seneca


Jestli mlčet je zlato, pak Anglie je nejbohatší zemi na světě
Sacha Guitry 

Kdo má zlato v trubici, mívá bláto v palici
gruzínské přísloví 

Za zlato ti i ďábel obilí semele
čínské přísloví

Zlato se poznává v ohni, v neštěstí stateční lidé 
Seneca

Kdo má zlato v trubici, mívá bláto v palici 
gruzínské přísloví

Zlato je bezruké, ale zmocní se všeho 
dánské přísloví

Stříbro se cení méně než zlato a zlato než ctnosti 
Quintus Flaccus Horatius

Ženy jsou skleněné misky, na něž klademe zlatá jablka 
Johann Wolfgang von Goethe

Spánek je jako zlato: čím déle spíš, tím více po spaní bažíš
skotské přísloví

Za určitých okolností se nepříteli musí postavit most i kdyby měl být ze zlata

Zlato mívá svůj rub: starost a stálou chuť ještě bohatším být 
Quintus Flaccus Horatius

Má-li pánbůh dáti zdraví, pomůže i lejno kraví. Má-li dáti smrt, nepomůže ani zlata čtvrt
polské přísloví

Zlato se zkouší ohněm, statečnost neštěstím.
latinská přísloví 

Nikdy si neberte ženu, o níž víte, že vás nemiluje, i kdyby vám přinesla zlatý důl.
Lope de Vega 

Zlaté české ručičky.
 
česká pravda...
 

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. 
Ellen Keyová

Nikdy nemá moře dost vody, královská pokladna dost zlata a mudrc moudrých slov. 
perské přísloví 

Láska je penězokaz, který dokáže měnit halíře na zlaté mince a zlaté mince často na halíře.
Honoré De Balzac 

Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl něco hledat. Když ne známky, tedy pravdu nebo zlaté kapradí nebo aspoň kamenné šípy a popelnice. 
Karel Čapek

Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré zlaté časy. 
Ernest Hemingway

Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato a drahé kamení, ježto jsou nejvěrnějšími průvodci, kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují. 
Václav Matěj Kramerius

Vlastní krb a hodná žena, v tom větší nežli ve zlatě je cena. 
Johann Wolfgang von Goethe

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou. 
Pýthagorás ze Samu


Hruď v rozedraném kroji, srdce ve zlaté zbroji 
japonské přísloví

Vidí-li zlato, sejde i anděl ze své cesty 
japonské přísloví

Dárky zalichotí i bohům, zlato působí víc než tisíc slov
 
Eurípidés

Dobrá rada nad zlato 
Zafod Beeblbrox

Mít zlato v hrdle 
Staphylococcus aureus 

Pamatuj si, že žiješ v době, o níž budeš jednou říkat staré zlaté časy 
Leszek Kumor

S lidmi je to jako s půdou, ve které se někdy objeví žíla zlata, o které majitel vůbec neví 
Jonathan Swift

Satan vám klade léčky ze zlata! Podvod a hřích jsou jeho tenata 
Johann Wolfgang von Goethe


Bezectný voják se snadno dá koupit za mrzké zlato 
Martialis

Blázni mají srdce ze zlata a chytráci z toho žijí ve zlatě 
Théodore De Banville

Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten kdo se spokojí s málem 
Mika Waltari 

Člověk by skoro věřil, když tak vidí, jak tituly ztrácejí cenu, že je na světě více cti; tak jako klesá cena peněz, když je více zlata 
Georg Christoph Lichtenberg

Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží olověný meč. 
Jan Amos Komenský 

Člověk, který drží bohatství a neužívá je, je jako osel, který nese náklad zlata a žere bodláčí 
Thomas Fuller 

Tam, kde jsou děti, je zlatý věk. 
Novalis

To, v čem žijeme nyní, jsou časy skutečně zlaté: za zlato největší čest, za zlato lásku máš 
Ovidius

Usměj se, lásko, třeba slzami, když jméno vepsali jsme ke jménu, my dnes to zlaté slunce nad námi vzali jsme do našich prstenů. 
František Branislav

Sůl nad zlato. 
české přísloví


Groš v domě lepší než zlatý na cestách 
ruské přísloví

Kapka lásky je víc jak vodopád zlata 
Friedrich Von Bodenstedt

Děvčata ze zlata, manželky z olova 
německé přísloví

Auri sacra fames - Proklatý hlad po zlatě. 
Maro Publius Vergilius


Lakomý boháč je jako truhla: sic je v ní zlato, ale v koutě leží
 
Andrzej Maksymilian Fredro

Nevěsta tam se kloní, kde zlato zvoní 
polské přísloví

Bílé zlato pomáhá v černých dnech 
perské přísloví

Jako zlatý nosní kroužek v rypáku prasete, taková je žena, která je hezká, ale odvrací se od rozumnosti
 
Šalamoun

Jestli mlčet je zlato, pak je Anglie nejbohatší zemí na světě 
Sacha Guiltry

Bát se meče a smrti tak málo, to jedno jen umí: touha po zlatě 
Marcus Annaeus Lucanus
 
Mluviti stříbro, mlčeti zlato 
Jan Chrysostomos

Nevyřčené slovo - zlaté slovo 
Lev Nikolajevič Tolstoj

Štěkatí stříbro, kňučetí zlato 

Zápona zlatá na pysku svině, jest žena pěkná bez rozumu 
Šalamoun

Zlatá slova jsou vždy nejlevnější 
André Brie 

Zlato je žluté, ale duše od něho černá 
vietnamské přísloví

Ženy dávají mužům zlato svého života, neustále je však žádají zpět v cenných papírech
 

Ne každé zlato třpytívá se, ne každý, kdo bloudí, je ztracený 
John Ronald Reuel Tolkien: Společenstvo Prstenu 

Není všechno zlato, co se třpytí 
Přemysl Otakar II.

Když zblejskne zlato, i svatej sejde s cesty
japonské přísloví

Bačkora zůstane bačkorou, i kdyby byla zlatem vyšívaná    
tatarské přísloví

 

Zajímavosti

Fakt, že prakticky každý jazyk starověku, a možná doslova každá jazyková skupina dnešnej doby má svoje vlastné pomenovania zlata pokladajú vedci za dôkaz, že sa jednotlivé národy s týmto kovom zoznámili nezávisle od seba.

Staroegyptské slovo „nub“ dodnes žije v názve Núbie, kde Egypťania tento kov ťažili. Babylonský výraz „hurasu“ má vzdialenú podobu so starogréckym „chrysos“. Už v starovekých ríšach znel názov kovu rôzne, jedno však bolo podobné – od pradávna bolo zlato spojené so Slnkom. Latinský názov zlata „aurum“ je v skutočnosti etruského pôvodu a znamená žltý-žiarivý; rovnaký význam má označenie zlata aj v ďalších európskych jazykoch maďarčinu nevynímajúc. Starogermánsky to bolo „gulth, gelo, gelva“; litevsky „geltas“; fínsky „kulda“. Český a slovenský názov pochádza z praslovančiny „zotto“.

Trvalo dlho, než človek dospel k zlatu ako k forme všeobecného ekvivalentu. Zlato nebolo všade k dispozícii a tiež ho nebolo vždy dosť. Zlato sa však, a to jednoznačne vo všetkých historických obdobiach vrátane horúcej súčasnosti ukázalo ako najlepší nástroj garancia hodnoty peňazí, slobodnej meny a slobody jednotlivca.

Podľa odhadov sa na Zemi nachádza v súčasnosti niečo vyše 160 000 ton vyťaženého zlata. Do roku 2006 bolo podľa štatistiky GFMS Ltd. vyťažených 158 000 ton zlata. Z nich bolo podľa odhadov vyťažených až 66% zlata po roku 1950.

Približne polovica celosvetových zásob sa nachádza v podobe šperkov. Podľa odhadov GFMS sa v šperkoch na konci roka 2009 nachádzalo približne 52% z vyprodukovaného zlata. V absolútnom vyjadrení sa tento objem odhadoval k tomuto času na približne 81 700 ton zlata v podobe šperkov.

Približne 28 500 ton zlata bolo podľa oficiálnych štatistík v držbe centrálnych bánk a približne 25 800 ton zlata bolo naakumulovaných investičným sektorom. O niečo menej ako 20 000 ton (cca. 18 700 ton) sa podľa tejto štatistiky využívalo pred zhruba 3 rokmi v priemysle a zvyšné zhruba 2% uvádza štatistika ako nevyčísliteľné zásoby.

Zajímavosti o zlatu

Navzdory výraznému růstu cen zlata se jeho těžařům v posledních šesti letech jedinkrát nepodařilo dostihnout výkon vzácného kovu. Největší hráči v odvětví teď vystoupili s iniciativou, která jim má pomoci získat zpět důvěru investorů. Chtějí trhu poskytnout lepší, relevantní informace o vývoji produkčních nákladů. více zde

 

<a href="http://www.mt5.com/">Forex Portal</a>

Investiční zlato prolamuje další hranice směrem dolů

12.11.2015

Cena zlata dnes klesá pod hranici 1080 USD za trojskou unci

Zlaté šperky zlevňují a lákají k investici

9.11.2015

Prodejcům investičního zlata v ČR roste prodej až trojnásobně. Zákazníci vyhledávají investici do zlata díky příznivé ceně a nízkým úrokovým sazbám, které neumožňují vyšší výnosy tradiční investice jako je ropa, nebo pozemky.

Nový e-shop na prodej fyzického zlata

21.10.2015

Na unikátní tuzemské doméně Zlato.cz spustila na začátku října provoz společnost Zlato. Obsahově jde především o zpravodajský a informační portál, ale jeho prostřednictvím je také možné nakoupit investiční zlato v e-shopu.

Bude cena investičního zlata dále klesat pod hranici 1500?

4.3.2013

Zlato: pokles ceny investičního zlata se může zastavit díky zprávám o stimulaci ekonomik - Japonsko, EU, USA. Cena investičního zlata se nyní pohybuje pod hranicí 1580, aktuálně dnes posiluje +0,26% na 1576 USD za trojskou unci.

Zlato v Kašperských horách za 130 mld. Kč

1.3.2013

O zlato za 130 miliard, které podle odhadů ukrývají Kašperské Hory na Šumavě, je čím dál větší zájem. Po firmě Potamon, která žádala o povolení průzkumu ložisek loni, se o těžbu v regionu zajímá i společnost Gabreta Gold. Dalších pět firem lákají ložiska zlata ve Středočeském kraji